روز شمار حصر:
علی مطهری در حاشیه جلسه امروز مجلس با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای مبنی بر ممنوع التصویر شدن رییس جمهور اصلاحات ندارد گفت: موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع التصویر شدن آقای سید محمد خاتمی خلاف قانون و عقل است. البته باید بدانیم که این کار به نفع اوست و مردم اقبال بیشتری به وی پیدا می کنند.