روز شمار حصر:
به هنگام سخنرانی نقوی حسینی که به عنوان موافق استیضاح صحبت می‌کرد کلیپی علیه فرجی دانا وزیر علوم پخش شد. این فیلم مربوط به جلسه تشکل‌های دانشجویی با حضور وزیر علوم بود، دانشجویان در رابطه با انتصاب سرپرست دانشگاه شهید چمران و دانشگاه اصفهان از وزیر علوم سوال کردند.

عیسی سحرخیز
معصومه ابتكار