روز شمار حصر:
دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران با ارسال نامه ای به سید محمود علوی وزیر اطلاعات، ضمن تذکر نسبت به تحلیل‌های تمامیت خواهانه وزارت اطلاعات در دولت قبل، از وزیر اطلاعات دولت یازدهم سوال کرد که درباره زندانیان عضو احزاب سیاسی و رفع حصر نامزد‌های انتخابات سال ۸۸ چه اقدامی صورت گرفته است؟