روز شمار حصر:
جناب اقای روحانی شما نماینده ایرانیان در این حاکمیت هستید و باید با صدای رسا بازتاب دهنده این خواست ملی در درون حاکمیت باشید. نه به خاطر ظلم بارزی که به سه تن از مسوولین مهم این نظام وارد شد بلکه برای این که همه توان کشور برای سازندگی به کار گرفته شود.