روز شمار حصر:
شورای هماهنگی راه سبز امید با محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشر در غزه، و اعتراض به رفتارهای خردگریز و صلح‌ستیز رژیم غاصب اسرائیل و حامیان بین المللی آن، ابراز امیدواری می‌کند که اصرار و پیگیری شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صلح‌طلب و حقوق بشر خواه در جای جای جهان، منجر به توقف هرچه زودتر حملات غیرانسانی به غزه و پایان یافتن کشتار مردم بی‌گناه و آزاده‌ی فلسطین، عقب نشینی فوری نیروهای اشغالگر، تسهیل امدادرسان

بدرالسادات مفيدي - دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران
عبدالکریم سروش