روز شمار حصر:
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بیانیه نخستین کنگره سراسری این حزب را منتشر کرد برنامهٔ حزب بر پنج محور عملیاتی از جمله: «سازمان یابی و سازمان دهی مناسب برای توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های حزب، تشکیل شوراهای مناطق و تأسیس دفا‌تر حزب در سراسر کشور و شرکت در انتخابات در چارچوب جمع اصلاح طلبان ذیل گفتمان اصلاحات و با محوریت بینش، روش و منش حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی.