روز شمار حصر:
من که به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور به تصمیم‌های غیرقانونی جنتی تمکین نکردم و به افشای آن‌ها پرداختم با شکایت او روانه دادگاه شدم و با محکومیت (البته به اتهامی غیر از تقلب در انتخابات) از وزارت کشور اخراج شدم تا پس از آن هیچ مجری انتخاباتی جرأت نکند در برابر زورگویی‌ها و قانون‌شکنی‌های جنتی بایستد.

سید مصطفی تاج زاده
محسن صفايي فراهاني
صادق زیباکلام
فخرالسادات محتشمی پور