روز شمار حصر:
از جمله نتایج سوء نظارت استصوابی کوتاه کردن دست مجتهدین و علماء عظام از مشارکت در نظام و بی خبر گذاشتن آنها از آنچه می گذرد و بریدن زبان انتقاد از آن ها می باشد. چنانچه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند، اگر از سرداران سپاه و اطلاعات و نمایندگان مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟

بهاره هدایت
مرتضی کاظمیان
کانون «اندیشه راه سبز»
علی مزروعی