روز شمار حصر:
خاتمی با تاکید بر اینکه باید چتری فراگیرتر داشته باشیم گفت: مهم ترین مساله حفظ امنیت در این کشور، فراهم آوردن زمینه پیشرفت بیشتر کشور، تامین حقوق و آزادی های مردم و تامین ارزشهای الهی و اسلامی و انسانی در جامعه است که همه باید دست به دست هم بدهیم و یک نظام یکپارچه ‏ای که همه در آن حضور دارند داشته باشیم و ان شاء الله که شاهد رسیدن به این اهداف باشیم.