روز شمار حصر:
شورای هماهنگی راه سبز امید، در بیانیه ای ضمن اعتراض شدید به برخورد خشونت‌بار و غیرانسانی نیروهای امنیتی و مأموران قضایی حاکم بر زندان اوین با زندانیان سیاسی، از مقام‌های مسئول در دستگاه قضایی و سازمان‌ زندان‌ها خواست امکان بررسی و پیگیری کمیته‌ا‌ی حقیقت‌یاب را در مورد حادثه‌ی اسف‌بار اخیر، فراهم کنند. کمیته‌ای که لازم است از نمایندگان رسانه‌ها و حقوقدانان مستقل و بی‌طرف در آن حضور داشته باشند.