روز شمار حصر:

فرید صلواتی بازداشت شد

ندای سبز آزادی: فرید صلواتی، روزنامه نگار و فعال سیاسی-اجتماعی عصر گذشته با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در اصفهان بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی  امروز عصر ضمن بازرسی منزل این فعال سیاسی-اجتماعی وی را بازداشت کردند.

گفتنی است، وی نواده علامه جعفری و فرزند فضل الله صلواتی از نیروهای فعال در پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان است.