روز شمار حصر:

روزنامه اعتماد توقیف شد

روزنامه اعتماد توقیف شد.

به دستور دادستانی، روزنامه اصلاح طلب اعتماد توقیف شد. با این حال توقیف روزنامه با تماس تلفنی از دادستانی به الیاس حضرتی مدیر مسئول این روزنامه اعلام شده و هنوز رسمی نیست.

گفته می شود توقیف اعتماد به دلیل درج مصاحبه این روزنامه با علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا و از نزدیکان محمود احمدی نژاد است.

جوانفکر در این مصاحبه به شدت از قوه قضاییه و اصولگرایان انتقاد کرد و مسائل پشت پرده از اختلاف های علی خامنه ای با احمدی نژاد را فاش ساخت. در صورت توقیف نهایی روزنامه اعتماد، هنوز مشخص نیست چرا باید یک روزنامه قربانی انتقاد یک مقام دولتی از قوه قضاییه شود.