روز شمار حصر:
نزدیکان صبوری در گفتگو با ندای سبز آزادی

ترکشهای گلوله مانده در سر علیرضا جان او را گرفت

نزدیکان صبوری در گفتگو با ندای سبز آزادی
نزدیکان صبوری در گفتگو با ندای سبز آزادی

یک روز پس از انتشار اخبار مربوط به درگذشت غریبانه یکی از مجروحان تظاهرات " سکوت " روز ۲۵ خرداد ۸۸، نزدیکان علیرضا صبوری میاندهی جزئیات تازه ای از نحوه کشته شدن این جوان بیست و دو ساله در اختیار ندای سبز آزادی قرار داده است. این جزئیات نشان می دهد که علیرضا صبوری بر اثر عفونت ناشی از ترکش های گلوله شلیک شده به سرش، جان خود را از دست داد. 

علیرضا صبوری میاندهی، جوان بیست و دو ساله‌ای که بعد از ظهر ۲۵ خرداد ۸۸، مقابل پایگاه بسیج ۱۱۷ گردان عاشورا مجروح شده بود، پس از تحمل دو سال بیماری و دربه دری، در بوستون آمریکا دچار سکته مغزی شد و درگذشت.

خانواده علیرضا صبوری میاندهی در این باره به ندای سبز آزادی می گوید: « من به اتفاق همسرم علی را از ایران خارج و به سازمان ملل معرفی کردیم و بارها به آنها گفتیم او باید در آلمان پیش بستگانش باشد تا از او مراقبت کنند اما سازمان ملل طبق معمول هیچ اهمیتی به حرف ما نداد و او را به آمریکا فرستاد. »

نزدیکان این جوان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ در ادامه می گوید: « در حق علیرضا چه در ایران و چه در خارج ظلم شد. چون ما نتوانستیم به هیچ ارگانی شکایت کنیم و علی  در سکوت و تنهایی و غربت از دنیا رفت. »

khs_ly.jpg

یکی از نزدیکان وی می افزاید: « در صورتی که پیکر علیرضا در آمریکا دفن کردند، حتما بنویسید که او را با گلوله زدند . گلوله در سرش منفجر شد و تکه ای از آن از کنار ابرو بیرون آمد و مرمی آن در سرش ماند و چهار ترکش در قسمت چپ سر باقی ماند که آن مرمی را طی عمل جراحی سخت و سنگین دوم در آوردند. اما ترکش ها باقی ماند.»

نزدیکان این جوان در ادامه گفتگویش با اشاره به نحوه پوشش خبر کشته شدن برادرش می گوید: « شما به این نکته مهم هیچ اشاره ای نکردید. و در سایت های دیگر هم نوشته اند جسم خارجی. نمی دانم چرا؟ در صورتی که تمام اسناد و مدارک علی هست و نشان میدهد که  با گلوله به پیشانی اش زدند و عوارض همان ترکشها که در سرش باقی بود و دو عمل جراحی مغز سنگین باعث مرگ زود هنگامش شد. »

نزدیکان صبوری سخنانش را اینگونه به پایان می برد: « نمی دانید چه آتشی وجودم را می سوزاند. شاید نتوانید مرا درک کنید. اما حداقل میتوانید واقعیت را بنویسید تا دنیا بدونه با ما چه کردند و چه بر سر ما آوردند. همه می دانند علیرضا مانند هزاران جوان دیگر که روز ۲۵ خرداد در خیابان بودند بی گناه بود خیلی بیگناه و این حقش نبود. »