روز شمار حصر:

متهم ردیف اول جنایت کهریزک رسما مدیرعامل تامین اجتماعی شد

سعید مرتضوی متهم ردیف اول  جنایت کهریزک رسما به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ در مراسمی که هم اکنون با حضور وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان جامعه کارگری ،در حال برگزاری است،  سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
خبر انتصاب مرتضوی به این سمت واکنشهای زیادی را سبب شده بود و حتی نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به انتصاب او هشدار داده بودند اما دولت بی توجه به این انتقادات مرتضوی را به این سمت منصوب کرده است.