روز شمار حصر:

جانشين سپاه قدس دخالت در حوادث سوريه را تاييد کرد

جانشين فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران در گفت و گو با ایسنا  تاييد کرد که نيروهای نظامی جمهوری اسلامی در حوادث سوريه دخالت کرده اند ولی گفت که اين دخالت برای جلوگيری از «کشتار مردم» بوده است.

پس از بازتابهای گسترده این خبردر دیگر رسانه ها خبرگزاری ایسنا براثر فشارهای وارد شده مجبور به حذف این خبر شده است.

اسماعيل قاآنی در گفت و گوی  با ايسنا با اشاره به حضور موثر نيروی قدس سپاه پاسداران در سوريه گفته بود : تا وقتی که در سوريه نبوديم کشتارهای مردم آن توسط معارضين زياد بود اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فيزيکی و غير فيزيکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوريه گرفته شد.

سردار پاسدار قاآنی تصريح کرد: با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوريه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ايم، اما سوريه جغرافيای مقاومت است و علت فشارهای آمريکا و اسرائيل به اين دليل است که ديدند تصرف آن امکان پذير نيست.

اين نخستين بار است که يک فرمانده ارشد سپاه پاسداران گزارش منابع غربی درباره دخالت نيروهای نظامی ايران در سرکوب مردم سوريه را تاييد می کند. تا پيش از اين مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت تهران در امور سوريه را رد می کردند و کشتار مردم سوريه را به مخالفان و نيروهای القاعده نسبت می دادند.