روز شمار حصر:

رضا شهابی به مرخصی آمد

رضا شهابی،عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاريخ ۲۷ آذرماه دست به اعتصاب غذای تر و دارو زده بود به مرخصی آمد.

سعید متین پور ،دیگر زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین و فعال مدنی آذربایجان نیز از دو روز پیش در همراهی با رضا شهابی و اعتراض به وضعیت وی دست به اعتصاب غذا زده بود.پس از اعتصاب غذای متین پور  تعدادی از زندانیان دیگر نیز  اعلام کردند که با این زندانی سیاسی همراهی خواهند کرد.

رضا شهابی از تاريخ ۲۷ آذرماه دست به اعتصاب غذای تر و دارو زده و اعلام کرده بود  که تا رسيدن به خواسته‌های مطرح شده‌اش از جمله مداوای کامل در خارج از زندان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

این  عضو هیات مدیره و مسؤل امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت و در حین انتقال به بند ٢٠٩ به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دید.

١٩ ماه نگهداری رضا شهابی در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوین و بازجویی ها تحت فشار و شکنجه و تهدید به اعدام موجب شد، این زندانی برای رسیدگی به وضعیت حقوقی و قضایی چندین بار دست به اعتصاب غذا بزند.