روز شمار حصر:

مراسم تشییع و خاکسپاری دکتر ابراهیم یزدی فردا برگزار می شود

 

:large_orange_diamond: اطلاعیه محمد توسلی درباره مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی:

بسمه تعالی

:black_medium_square:برنامه نماز و تشییع پیکر شادروان دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران، روز پنجشنبه نهم شهریور ماه، رأس ساعت ۹ صبح در محل مسجد حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد و در پی آن مراسم خاکسپاری در قطعه شماره دو بهشت زهرا انجام خواهد شد.

:large_orange_diamond: اطلاعیه محمد توسلی درباره مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی

بسمه تعالی

:black_medium_square:برنامه نماز و تشییع پیکر شادروان دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران، روز پنجشنبه نهم شهریور ماه، رأس ساعت ۹ صبح در محل مسجد حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد و در پی آن مراسم خاکسپاری در قطعه شماره دو بهشت زهرا انجام خواهد شد.