روز شمار حصر:

به یاد سحابی ها

محمدتقی کروبی در یادداشتی نوشته است: 

برخی خوش نیامد و آن انقلابی اصیل متحمل رنج‌ها و مشقت‌ها شد. 
 مرحوم سحابی در عمر پر برکت خود نسلی شایسته و سالم را برای آینده این سرزمین پروش داد که اگر قدری تحمل، تدبیر و شایسته سالاری در میان مقامات حاکم شود آنگاه جامعه از تعهد و خدمات صادقانه آن جمع بهره خواهد گرفت. 
 برای من سخت است سخن گفتن از آنچه بر هاله در مراسم تدفین پدر رفت. مرتضی کاظمیان به زیبایی نوشته است: "کنار تابوت پدر، در کشاکشی نفس گیر و پر استرس، در میانه‌ی تهدید و خشونت و سخت‌گیری غیر انسانی، با ضربه‌ای بر سینه نقش بر زمین شد و جان باخت. هاله 55 سالگی را ندید و با پدر پر کشید. ... او در حالی که برای شرکت در مراسم تدفین پدر، از اوین مرخصی گرفته بود، بر شمار قربانیان بی‌گناه حوادث پس از کودتای انتخاباتی هشتاد و هشت افزود. "
 روح آن دوعزیز شاد و ان شاءالله قرین رحمت الهی.