روز شمار حصر:

سحابی عزتِ ایران زمین است با بزرگداشت رسمی یا بدون آن

اردشیر امیرارجمند در بزرگداشت سحابی ها نوشته است: سال مراسم بزرگداشت زنده یادعزت الله سحابی و دختروارسته اش(هاله) برگزارنمی شود.

در جریان رقابت ها و منازره های انتخاباتی همه نامزدها بدون استثنا از لزوم پاسداشت #حقوق_شهروندی سخن گفتند. آن هم با شور و حرارت زیاد؛گویی که عزمشان جزم است برای تضمین اجرای آن در هر کسوتی که باشند. چه پیروز شوند و رییس جمهور باشند و پاسدار قانون اساسی؛ و چه حتی به عنوان یک وزنه سیاسی و اجتماعی .
آقای دکتر #رییسی گفتند که حقوق شهروندی را خدا داده است؛ کلامی بر حق. اما سوال اینکه که چه کسی و چه جریانی این حق خدا دادی را پاس می دارد و چه کسی و چه گرایشی آن را از مردم می ستاند؟ ایا برگزاری مراسم بزرگرداشت حق شهروندی اولیه نیست؟
ازاقای رییسی انتظار ندارم به عنوان عضو ارشد قوه قضاییه نقض آشکار حقوق اولیه مرحوم سحابی در دوران حیاتش و شکنجه هایی که متحمل شد، پگیر باشد. از او حتی انتظار ندارم که پیگیر این باشد که در چه اتفاقی برای هاله سحابی در آیین تشییع پدر رخ داد. اما مگر مکرر نمی گویید که ۱۶ میلیون رای دارید. خود را هم مدافع حقوق شهروندی میدانید.پس به سهم خود برای اثبات صداقت خود در چنین موارد ساکت نمانید؛اعتراض کنید ودرصدد احقاق حق باشید.
مخاطب دیگر من جناب دکتر #روحانی است که در مقدمه کتاب برنامه انتخاباتی خود از #ملی_مذهبی ها یاد میکند. قطعا این یاد کردن یک مانور انتخاباتی نبوده و اقای روحانی فکر می کردند که حقی از سحابی و یارانش ضایع شده است که با یاد کردن از ان عبرت شود و تکرار نشود و با نقض دوباره ان مماشات نشود.
آقای روحانی می دانم که در قانون اساسی بین تکلیف رییس جمهور درپاسداری از قانون اساسی واختیارات او تعادل بر قرا نیست. شما برای تحقق کامل وظیفه خودخارج از قوه مجریه از اختیارات کافی برخوردارنیستید. اماسوال من این است که چراازحق اخطارقانون اساسی استفاده نمی کنید؟ اخطاری که ابراز ان ونیز پاسخ یا عدم پاسخ به آن،به اطلاع مردم رسانده شود. این سخن که اطلاع رسانی و گزارش به مردم مانع ثمربخشی تلاشها شما و دولت می شود به اندازه کافی قانع کننده نیست؛ جز برای مریدان بدون شرط شما که البته در چنین مواردی نباید به ان قناعت کرد. استفاده اخلاقی کردن ازتعامل ها و مهارتها و زیرکی های پشت پرده قطعا لازم و مفید است اما همیشه کافی و کارساز نیست.
شفافیت یکی از وعده های شما و یک ارزش است. گزارش به مردم اتکای واقعی شما به مردم را نشان میدهد. این است معنای هر “شهروند یک رهبر” و “هر شهروند یک رسانه” و جان این کلام #میرحسین ” در شرایط حساس مردم هم راهبرانند و هم رسانه و صدای انها قوی تر از …”
زنده یادعزت سحابی عزتِ ایران زمین است با بزرگرداشت رسمی یا بدون آن