روز شمار حصر:

مصاحبه و گفتگو

کوروش لاهوتی ،سخنگوی کلیسای ایران در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان کلیسای شیراز را تشریح کرد.
در آکادمیها و پژوهشگاه‌های اقتصادی، واژه‌ی «اقتصاد مقاومتی» معنایی ندارد؛ کسانی هم که صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنند اقتصاددان نیستند. نرخ تورم، آمار بیکاری و آمار رشد اقتصادی همه شاخصهایی هستند که نشان می‌دهند دولت و نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی کنترلشان را بر اوضاع از دست داده‌اند. اوضاع اقتصادی کشور در آینده از وضع کنونی نیز بدتر خواهد شد.
بزرگترین صدمه ای که در دو ماه اخیر به کشور ما وارد شده، کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به اتحادیه اروپا و یا حتی کم شدن خرید کالاهای صنعتی توسط ایران نبوده، بلکه بیشترین آسیب آنجایی متوجه ما شد، که یک رابطه بسیار مثبت و تاریخی با بیش از 230 سال سابقه تجاری با اروپای غربی (اتحادیه اروپا فعلی) به‌شدت آسیب دید و در بعضی رده ها ایران را به کشوری درجه سوم در منطقه رساند.
درپی افزایش فشارها و بازداشت تعدادی از هموطنان مسیحی و نادیده گرفتن حقوق این اقلیت مذهبی در ایران، کوروش لاهوتی، سخنگو کلیسای ایرانیان در گفتگویی با ندای سبز آزادی به بیان آخرین وضعیت بازداشت شدگان پرداخت.
می بايستی بین خطوط فرمایش رهبری را خواند و فهميد. ایشان بسیار خوب متوجه شده که با اين تحريم ها دیگر به خرید و فروش نفت و گاز در بازار بین المللی نمی‌توان متکی بود. از همين رو سال نو را سال تولید ملی نامگذاری می کنند و در حقیقت دارند می‌گویند درها را ببندیم چون درها را به روی ما بسته اند! اما چون می‌دانند چنین حرفی با ناخرسندی عمومی مردم مواجه می‌شود اسمش را گذاشته‌اند حمایت از تولید ملی.
مطالبات کلی جنبش زنان طبعا به مطالبات جنبش سبز گره خورده است و به هر صورت تساوی واقعی و حقوقی زن و مرد به جز در کادر دموکراتیک نمی تواند تحقق یابد. از سوی دیگر در سیستمهای دموکراتیک تساوی حقوقی بین زن و مرد مورد توجه قرار می گیرد اما تساوی واقعی بین زن و مرد نیاز به مبارزات طولانی مدت دارد.
من هیچگاه ندیدم که در دانشگاه و تجمعات تا این حد نسبت به مساله انتخابات بی تفاوت و سرد باشند. تحریم هاجوّ نگران کننده ای را بوجود آورده است، چه در عرصه ی اقتصادی و چه در حوزه سیاسی، مردم نگرانند. بنابراین فکر نکنم انتخابات بتواند اثری در حل مشکلات داشته باشد، نه از لحاظ وضع داخلی نه از جهت شرایط خارجی. مردم فرصتی را در مجلس نمی بینند که بتواند حلال مسائل و مشکلات باشد.
ضمن تحسین اراده خلل ناپذیر آقای دکتر خزعلی، من هم به عنوان فردی از افراد این جامعه از ایشان خاضعانه درخواست می کنم اعتصاب غذایشان را بشکنند چرا که ایران به وجود ایشان احتیاج دارد . در عین حال بابت مرگ کلیه ارزش های آیت الله خزعلی، پدر آقای دکتر خزعلی، به ایشان تسلیت می گویم. مردی که می بیند در کشور چه می گذرد، کسی که نام «آیت الله» بر خود گذاشته و شاهد این است که جگر گوشه اش چگونه ...
قاضی مقیسه دردادگاه تنها می پرسیده که اتهامات را قبول داری یا نه . اگر قبول داری که هیچ. اگر قبول نداری برو و سه ماه دیگر بیا ..... سپاه اصرار زیادی برای اعدام شدن سعید ملک‌پور دارد چرا که پرونده سعید را به عنوان یکی از اقدامات مهم خود جلوه داده و بابت آن رقم کلانی بودجه گرفته است. حال اینها احساس می کنند که اگر سعید اعدام نشود پروژه هاشان شکست می خورد.
انتخابات یعنی گزینش مورد نظر انتخاب کننده، در صورتی که اگر این آزادی را از انتخاب کننده سلب کنیم که کاندیدای مورد نظر خود را نتواند انتخاب نماید به ذات آزادی آن خدشه وارد ساخته ایم و نهایتا چنین انتخاباتی آزاد ، سالم و درست تلقی نمی شود.