روز شمار حصر:

تشییع پیکر آیت الله طاهری

ارسال نظر جدید

پست الکترونیک شما مخفی باقی مانده و به صورت عمومی نمایش داده نمی شود.

سید مصطفی تاج زاده
محسن صفايي فراهاني
صادق زیباکلام
فخرالسادات محتشمی پور