روز شمار حصر:

تشییع پیکر آیت الله طاهری

ارسال نظر جدید

پست الکترونیک شما مخفی باقی مانده و به صورت عمومی نمایش داده نمی شود.

عبدالکریم سروش
علی مزروعی
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران
سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی